Összegyűjtjük a legmegfelelőbb találatokat...
hu

Fogtechnikai labor

Utolsó módosítás: 2019. Május 10.

Miért jelent előnyt, hogy a Gelencsér Dentalnak saját fogtechnikai laborja van?

A feltett kérdés így is szólhatna:

„Jelent-e ez egyáltalán bármilyen előnyt a pácienseknek?”

Mielőtt erre aprólékosan válaszolnánk, hadd áruljunk el egy titkot, amibe a legtöbben nem is gondolnak bele:

„Egy fogászati rendelő csak annyira lehet jó, amennyire a háttérben dolgozó fogtechnikai labor az.”

Tény és való, hogy a fogorvosok tudása és tapasztalata mellett a fogtechnikusok munkája is meghatározza a készülő fogpótlás minőségét. Bővebben: azok használhatóságát, tartósságát és esztétikumát.


Természetesen vannak olyan kezelések, amelyekhez nincs szükség fogtechnikai laborra, ilyen például a fogfehérítés, a fogkő-eltávolítás, az esztétikus tömés vagy a foghúzás. Ezeket a fogorvosok (vagy a dentálhigiénikusok) egyedül végzik a rendelőben elérhető eszközök és anyagok segítségével.

Csakhogy a fogászati kezelések jelentős százaléka megköveteli, hogy a háttérben magas színvonalú fogtechnikai labor segítse az orvosszakmai csapat munkáját, hiszen a fogpótlások elkészítése nem történhet meg a rendelőben.

Ezekhez a precíz, időigényes feladatokhoz speciális tudás és speciális eszközök kellenek, és itt lép be a képbe a fogtechnikai labor.

Amit sok páciens nem lát: a fogtechnikus szerepeKezdjük egy rövid ismertetővel: „Ki is az a fogtechnikus?”

Fogtechnikusnak hívjuk azt a szakembert, aki részt vesz a fogpótlások megtervezésében, és aki a későbbiekben – a laborban, különleges eszközök segítségével – el is készíti ezeket a fogpótlásokat.

Egy teljes körű fogászati ellátást nyújtó rendelőnek igencsak nehéz dolga lenne, ha nem segítené a háttérből egy jól felszerelt, kifogástalan szakmai színvonalat képviselő fogtechnikai labor.

Az ok egyszerű: az indirekt módon készülő pótlások nem egy ülésben, a páciens tényleges kezelésével egy időben, hanem hosszabb munkafolyamat eredményeképp, a fogtechnikai laborban készülnek el.

Egy korona, híd vagy kivehető fogsor esetében...


... a folyamat leegyszerűsítve így néz ki:

1. Első lépésként állapotfelmérés fizikális vizsgálattal és képalkotó eljárás (panorámaröntgen vagy 3D fogászati CT) segítségével.

2. A diagnosztikát egy kezelési terv és árajánlat összeállítása követi. A fogorvos minden fontos lépést megbeszél a pácienssel, valamint válaszol a felmerülő kérdésekre.

3. Előkészítés. Korona és híd esetében csiszolás, majd lenyomatvétel. Kivehető fogsor esetében lényegében csak lenyomatvétel, hiszen az esetleges foghúzás már korábban meg kellett, hogy történjen.

4. A páciensről vett lenyomat átkerül a fogtechnikai laborba. A fogtechnikus a lenyomatokat használja fel a pótlások elkészítéséhez, de ideális esetben ő is találkozik a pácienssel, hogy precízen felmérhesse az igényeket (fogszín, méret, forma). Nem ideális esetben csak egy fotó készül a páciens fogazatáról, amit a fogorvos elküld a fogtechnikusnak.

5. A fogpótlás több fázisban készül el, és a különböző fázisok között a fogorvos mindig bepróbálja a félkész fogművet a páciens szájába. Ha szükséges, a fogtechnikus is jelen van bizonyos próbákon.

6. Amikor a félig kész fogmű már tökéletesen illeszkedik a páciens szájába, valamint a fogorvos és a páciens elfogadta a kiválasztott fogszínt, akkor…

7. ... jöhet a véglegesítés. A fogtechnikus elkészítési a fogművet.

8. Utolsó lépésként a fogorvos – részletes (szájhigiénés) tanácsokkal – átadja a végleges fogművet a páciensnek (korona és híd esetében ragasztás vagy csavarozás történik). 1-2 héttel később előfordulhat, hogy a pótláson minimális változtatásokat kell eszközölni, például csiszolni kell, de ez általában rendelői körülmények között történik.

Jól látszik, hogy a fogtechnikusnak miért is jut fontos szerep a fogpótlás elkészítésében: ő az, aki a fogorvostól kapott információk és a páciensről vett lenyomatok alapján elkészíti a fogművet.

A munka ezen fázisában nagyrészt neki köszönhető, hogy a pótlás be tudja majd tölteni funkcióját, és nemcsak tartós és kényelmes a viselése, de esztétikus is.


Zsolt 59 éves volt, amikor először járt nálunk.
A fogászattal, ahová korábban járt, nem volt elégedett, mert úgy érezte, hogy az ott kapott fogpótlásokat nem tudja megfelelően használni.

Az állapotfelmérés során kiderült, hogy a férfi őrlőfogaira rakott híd egyik tartópillére alászuvasodott, a másik gyökerénél pedig komoly gyulladás alakult ki, így hidat végül el kellett távolítani. Zsolt nem szeretett volna részleges kivehető fogsort, mert úgy gondolta, azzal nem tud hódolni kedvenc időtöltésének: az evésnek.

Való igaz, a 6-os ésvagy a 7-es fogak elvesztésével komolyan csökkenhet a rágófunkció, és bár a részleges kivehető fogsor (különösen a kombinált munka) ezt hatékonyan vissza tudja állítani, a stabilitás és rágóerő ezzel közel sem olyan, mint amit a saját fogaik esetében megszokhattak a páciensek.

Hogy mi lehet ilyenkor ajánlani? Fogászati implantátum ok beültetését, amelyekre ugyanúgy készíthető híd, mint a saját fogakra. A műgyökerek viszont csak a készülő fogpótlás alapjai, azokra még pontosan illeszkedő és tartós hídelemeket kell készíteniük a fogtechnikusoknak.

Fogtechnika: lehetetlen volna nélküleEgy jó minőségű fogászati munkához megfelelő fogtechnikai labor szükséges.

Nem véletlen, hogy a komoly fogászatok kiemelt hangsúlyt fektetnek a fogtechnikai munkák színvonalára, azonban csak kevés rendelő engedheti meg magának, hogy saját, akár házon belül elérhető partnerrel dolgozzon. A páciensek többsége ezért ritkán – vagy épp soha nem – találkozik a fogtechnikussal, és a legtöbben nem is tudják, hogy az átadott pótlás elkészítésében ki és hogyan asszisztált a háttérben.

Sok fogászat gyakran a rendelőtől messzebb, akár kilométeres távolságban dolgozó fogtechnikus segítségét kéri, hiszen nincs kapacitása vagy forrása saját labor fenntartására.


Természetes, hogy ilyenkor az idő jelentős részét az utazások teszik ki, és hogy gyakran előfordulnak kommunikációs problémák. A lenyomatot el kell vinni és a félkész fogműveket folyamatosan vissza kell hozni a próbákhoz, az egyeztetések nagyobb része pedig telefonon történik. A gyártásért felelős szakemberek ilyen fogászatoknál csak nagyon ritkán, leginkább egy-egy felmerülő probléma miatt találkoznak személyesen a páciensekkel.

Ritka, hogy minden esetet élőben látnak, vagyis csak a lenyomatok, a fotók és a fogorvos elmondása alapján tájékozódnak. Ez igencsak meghosszabbítja és megbonyolítja a kezeléseket.

A legtöbb páciens talán ezért sem gondol abba bele, hogy milyen komoly munkára van szükség a háttérben, miközben alapvetés, hogy a kész fogmű minőségére a legnagyobb hatással a fogtechnikus bír.

Egy jó fogorvos-fogtechnikus munkakapcsolatot pedig mindkét fél ügyessége meghatározza, hiszen
 • tökéletes lenyomat és megfelelő előkészítés nélkül nem készíthető ideális pótlás
 • és hiába ügyes a fogorvos, ha a munkájából nem tud előnyt kovácsolni a fogtechnikus.


Zsolt elmesélte,
hogy korábbi fogorvosánál csupán egyszer találkozott személyesen a fogtechnikussal, mégpedig akkor, amikor komolyabb probléma adódott a híd egyik próbája során. A férfi nem tudta, hogy milyen munka folyik a háttérben, és nem értette, hogy miért kell olyan sokszor próbákra járnia.

A legnagyobb hátrányt az ő esetében az jelentette, hogy a fogorvos egy olyan fogtechnikussal dolgozott, aki távolabb lakott a rendelőtől, ezért a szakember fizikálisan nem tudott és nem is akart jelen lenni. Emiatt hibák csúsztak a munkafolyamatokba, és ez a páciensre rótt szükségtelen kellemetlenségeket.

A kommunikációs nehézségek miatt előfordult, hogy a forma vagy a fogszín nem stimmelt, és Zsolt szerint ő sokszor hiába érkezett időben a megbeszélt kezelésre, a fogtechnikai munka csúszása miatt csak késve lehetett elkezdeni a próbákat. A legtöbbször hallott mondat ilyenkor ez volt: „A munka már úton van…”

Milyen pótlások készülnek a fogtechnikai laborban?A fogtechnikai laborban az indirekt megoldások készülnek, vagyis azok a hosszabb távra szóló fogpótlások, amelyeknek tartósnak és erősnek kell lenniük.

Fontos az esztétikum is, de csak megfelelően elkészített és hosszabb távra szóló pótlás adhatja vissza a rágás és a beszédhangok képzésének lehetőségét.

A fogpótlásoknak három (nagyobb) típusa van:
 • kivehető
 • fix
 • és ezek kombinációja (vagyis a kombinált munkák)A három típus alá a következő megoldások tartoznak (a teljesség igénye nélkül, de a legtöbb fogművet lefedve):
 • fémkerámia-koronák és -hidak,
 • porcelánkoronák,
 • aranykerámia-koronák és –hidak,
 • cirkonkoronák és -hidak,
 • inlay-ek, onlay-ek és overlay-ek (vagyis fogászati betétek),
 • részleges és teljes kivehető fogsorok,
 • kombinált és rejtett elhorgonyzású fogpótlások,
 • implantátumokra készülő fogpótlások,
 • egyéb fogászati megoldások (harapásemelők és fogfehérítő sínek).

Szinte mindegyik esetben elmondható, hogy az az ideális, amikor a fogtechnikai labort már a kezdetektől fogva bevonják a kezelésbe, mert így az érintett szakemberek át tudják beszélni, hogyan valósítható meg az adott terv a leghatékonyabban, tényleg személyre szabottan.

Zsolt esetében a kezelés ütemterve a következőképp nézett ki:
1. Fogászati implantátum beültetése.

2. 3-6 hónapos gyógyulási időszak (ameddig a fogászati implantátum becsontosodik).

3. A fogbeültetés területének előkészítése: az íny alatt gyógyuló műgyökér felszabadítása, ínyformázó csavar behelyezése, majd lenyomatvétel.

4. Az implantátumra kerülő felépítmény becsiszolása, illetve a híd elkészítése.

5. Beragasztás.

A gyógyulási időszakot követően a Gelencsér Dental fogtechnikusa már az első lenyomatvételnél jelen volt, így fogorvosunkkal egyeztetni tudták a legfontosabb kérdéseket.

Ebbe az egyeztetésbe a pácienst is bevonták, hogy tényleg olyan fogmű készüljön, ami Zsolt minden igényét kielégíti.

Mitől függ a fogpótlások ára és minősége?A páciensek többségét természetesen a pótlások ára foglalkoztatja, hiszen sokan azokat a megoldásokat keresik, amelyek ár-érték arányban a legjobbak.

De van, aki úgy gondolja, hogy az olcsóbb egyúttal jobb is, ezért mindig ki kell hangsúlyozni, hogy egy fogpótlás ára nagyban függ a készítő szakember tudásától, emellett a használt technológiától és anyagoktól, valamint ezek kombinációjától.

Az ár befolyásolja a minőséget, és a minőséget az határozza meg, hogy milyen anyagokból, milyen technológiával és milyen szakember készíti el a megtervezett fogpótlásokat.

Fontos leszögezni, hogy az olcsó megoldás szinte biztosan nem jó megoldás, hiszen bizonyos (megfizetendő) technológiákat nem szabad kihagyni a munkafolyamatokból, hogy a fogpótlás minősége elérje a kívánt szintet.

Már csak azért sem, mert a szaktudás és gyakorlat, valamint a korszerű eszközök és a modern technológia segítségével biztosítható az, hogy egy fogpótlás tökéletesen visszaadja a rágófunkciót, illetve esztétikus legyen, miközben viselése nemcsak tartós, de kényelmes is.

Sajnos Zsolt esetében mi is láthattuk,
hogy a leszorított ár és a rossz szakmunka visszaköszön a pótlás minőségén.

A férfinál a nem megfelelő illeszkedés miatt a híd tartóeleme alászuvasodott, így a fogművet és a saját fogat idő előtt el kellett távolítani. Saját fog nélkül pedig fix megoldást már csak a fogbeültetés adhatott.

Hiába volt tehát olcsóbb a fogpótlás, ha a rossz minőség miatt Zsoltnak később több kellemetlensége is származott belőle.

Mit kell tudni a különböző fogművekről?Pácienseink gyakran felteszik azt a kérdést, hogy miért kell ezeket a fogpótlásokat máshol készíteni, és hogy miért nem lehet azonnal legyártani őket? Ha röviden akarnánk válaszolni, akkor azt mondanánk, hogy azért, mert csak így lehet tartós és erős a végeredmény.

Érdemes végigvenni, hogy a különböző megoldások mennyi idő alatt készülnek el:

1. Kivehető fogsor. A részleges és teljes kivehető fogsorhoz erős műanyagot használnak a fogtechnikusok (egészen pontosan akrilt), és a végleges fogmű kialakítása komoly szakértelmet és rutint kíván. A pontos illeszkedés miatt alapos tervezés és többszöri próba szükséges, így 5-8 munkanap szokott lenni a pótlás véglegesítése.


2. Kombinált munkák. A fogpótlás két részből áll: a fix, rögzített részből (korona vagy híd) és a hozzá kapcsolódó részleges fogsorból. A kombinált munkák rendkívül népszerűek a páciensek körében, hiszen áruk kedvező, miközben a rágófunkciót is hatékonyan vissza tudják adni. Elkészítésükhöz aprólékosság és nagy tudás szükséges, ezért ahhoz több időre is van szükség. Cserébe esztétikus és stabil megoldást kaphatnak a páciensek.


3. Fogászati korona és híd. Hasonlóan aprólékos munka és több ülés szükséges elkészítésükhöz, hiszen a tökéletes funkció, esztétika és kényelem csak a megfelelő számú próbákkal valósítható meg. A lenyomatvétel után a fogtechnikus először a fogmű vázát készíti el, és a kerámialeplezést csak akkor viszi fel, ha a páciens és a fogorvos megfelelőnek találja a próbákat.

4. Cirkonkorona és cirkonhíd. A hagyományos (fémkerámiából vagy porcelánból készült) megoldásokkal szemben a biokompatibilis cirkonos fogműveket az úgynevezett CAD/CAM-technológiával készítik el. A módszer alapja a precíz számítógépes tervezés és gyártás, amelynek segítségével kiküszöbölhetők az emberi hibák és pontatlanságok. A CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) ezredmilliméteres pontosságot és rendkívüli tartósságot tesz lehetővé.

5. Fogtechnikai laborban készülnek még az úgynevezett héjkerámiák (indirekt veneerek) is. A héjkerámiák legfontosabb tulajdonsága, hogy rendkívül vékonyak, mégis elképesztően tartósak. Ezt csak precíz fogtechnikai munkával és speciális eljárással lehet elérni. A mindössze milliméteres vastagságú héjkerámia felragasztása csupán minimális zománcveszteséggel jár, cserébe pedig elképesztően szép megoldást nyújt a kisebb hibák elfedésére.

A fogművek közül egyedül a direkt (kompozitból készülő héjak), valamint a rövid távú ideiglenes koronák és hidak készülnek a rendelőben, hiszen ezek megvalósításához nincs szükség fogtechnikai háttérre.

Mit kell tudni a Gelencsér Dental Fogászati Központ laborjáról?A Gelencsér Dental átfogó fogászati ellátást kínál a hozzá forduló pácienseknek, és ehhez a teljességhez hozzátartozik a saját fogtechnikai laborban történő fogtechnikai tanácsadás is.
A fogászatunkkal egy épületben található laborral nem is lehetne közelebbi, szorosabb a kapcsolat, hiszen a fogpótlások elkészítéséről fogtechnikusaink és fogorvosaink rendszeresen egyeztetnek.

Hiszünk benne, hogy csak ilyen csapatmunkával biztosíthatunk olyan megoldásokat, amelyek a páciensek minden igényét kielégítik, és amelyek visszaadják nekik a szabadságot mosolygás, beszélgetés vagy étkezés közben.

A 600 négyzetméteres alapterületű központban profi csapat dolgozik, a korszerű eszközparknak, a bizonyított technológiáknak és a tapasztalt szakembereknek köszönhetően pedig kivétel nélkül minden fogtechnikai munkát el tudunk készíteni a laborban. Minden esetben egyedi kivitelt biztosítunk, és nemzetközileg elismert alapanyagokat használunk.

Majd’ 40 éves fennállásunk óta komoly tapasztalatot szereztünk a fogászat minden területén, így büszkén mondhatjuk, hogy a Gelencsér Dentalnál valóban olyan fogpótlásokat adunk át, amit a páciens szívesen és kényelmesen hord.

A fogtechnikusok állandó jelenléte biztosítja, hogy a fogművek gyorsan és precíz módszerekkel készülhessenek el, és nincsenek kommunikációs nehézségek vagy szükségtelen csúszások.

Minden pontosan úgy történik, ahogy azt Önnek felvázoltuk a konzultáció idején, és Ön végül azt a megoldást és minőséget kapja, amit fogorvosunkkal leegyeztetett.

A páciens jár a legjobbanA Gelencsér Dental fogtechnikusai már a tanácsadás és tervezés pillanatában jelen vannak, és segítenek a fogorvosoknak dönteni a fontosabb kérdésekben, legyen szó formáról, színről vagy kialakításról.

A szakemberek között az évek során szoros, harmonikus munkakapcsolat alakult ki, és az egyeztetéskor mindig a páciens érdekét tartják szem előtt.

Páciensként Ön időt takarít meg ezzel, hiszen:
 • Zökkenőmentessé válik a kommunikáció.
 • A házon belüli elérhetőség jelentősen felgyorsítja a fogtechnikai munkák elkészítésének idejét.
 • Tapasztalt fogtechnikusok dolgoznak a laborban, és a csapat tagjai felelősséget vállalnak munkájukért.
 • A legkorszerűbb megoldásokat használjuk, például a 3 dimenziós virtuális tervezést és a Zirkonzahn© CAD/CAM-technológiáját, hogy a fogmű pontosan illeszkedjen és természetes hatású legyen.

És még két fontos dolog! Fogtechnikai laboratóriumunk a szigorú uniós szabványoknak megfelelően, korszerű technikai háttérrel készíti el a különböző fogműveket, ráadásul a világhírű Zirkonzahn© cég referencialaborjaként működik. A szoros munkakapcsolatnak köszönhetően mindig elsőkézből értesülhetünk a legújabb vívmányokról és megoldásokról.

High-tech eljárások, korszerű alapanyagokA háttérben összeszokott csapat dolgozik, amelynek tagjai specialisták és kiváló szakemberek, és akiknek munkáját a tapasztalt mester, Gelencsér Béla irányítja.

Fogtechnikusainknál elvárás a megfelelő tudás és gyakorlat, amit a változatos munkák mellett a rendszeres továbbképzések is elmélyítenek.

Pontosan tudjuk, hogy milyen fontos tartani a lépést a technológiai fejlődéssel, és hogy milyen sokat számít az újítások megismerése.


Csak így biztosíthatjuk mindig a legjobb, legkényelmesebb, legerősebb, legtartósabb és legszebb megoldásokat. A saját laborunkban készülő fogművekhez ezért a legmodernebb technológiát és anyagokat használjuk.

A megbízhatóság a high-tech eljárások is biztosítják, így a teljes körű fogászati ellátást nyújtó Gelencsér Dental minden kérést teljesíteni tudjuk.

A házon belül található fogtechnikai labor nagy előnyt jelent számunkra, hiszen a kommunikáció így leegyszerűsödik, emellett csökken az esetleges hibák száma, valamint a felmerülő problémákra is gyorsan, hatékonyan tudunk reagálni.

A Zsoltnak beültetett két fogászati implantátumra a gyógyulási idő után egy háromtagú cirkonhidat,
egyik saját sérült fogára pedig még külön egy cirkonkoronát készítettünk. A fogművek a lenyomatvételtől számítva 5 nap alatt elkészültek.

A férfi nagyon örült a gyors és precíz munkának, és mivel rendszeresen visszajár kontrollra, így mindig elmeséli, hogy milyen kényelmesen tudja használni vadiúj fogait.

A CAD/CAM-technológia által pedig olyan pontosan illeszkedő cirkonkoronát ragaszthattunk fel a férfinak, aminek köszönhetően (helyes szájápolás mellett) már nem kell félnie a másodlagos szuvasodástól.

A Gelencsér Dental laborja által használt eszközökA minőségi munkához és a megfelelő fogpótlás elkészítéséhez korszerű eszközparkra van szükség. A high-tech berendezések nélkül nehezen tudnánk ugyanazt a színvonalat nyújtani, mint most, ezért büszkék vagyunk arra, hogy a fejlesztésekre is odafigyelünk.

Hogy milyen technológiák és eszközök segítik a munkákat?

CAD/CAMA számítógép által vezérelt tervezés és gyártás segítségével olyan pontosan illeszkedő fogpótlásokat készíthetünk, mint még soha. A 3D szkennerrel történő letapogatás miatt 3 dimenzióban, egy számítógépes program segítségével tervezhetjük meg a fogművet, amit aztán egy számítógép által vezérelt gép gyárt le. A végeredmény egy erős, tartós, stabil és szövetbarát fogpótlás.

Számítógép vezérlésű 5 tengelyes automata M5 frézgép két frézorsóval és frézer kalibrálással
Számítógép vezérlésű 5 tengelyes automata M5 frézgép két frézorsóval és frézer kalibrálással

A legtöbbször cirkonkoronákhoz és cirkonhidakhoz használják, de fémkerámia esetében is alkalmazható a módszer, hiszen a pontosság minden esetben számít. Azzal nemcsak a pótlás minőségét javíthatjuk, hanem megelőzhetjük a másodlagos szuvasodást.

A számítógépes gyártást szkennerek, frézgépek és marószoftverek teszik lehetővé.

MosolytervezésA precíz háromdimenziós arcszkenner segítségével előre megtervezhetők a kezelések, így valóban személyre szabott megoldások készülhetnek. Olyan fogművek, amelyek illeszkednek az Ön arcformájához, mosolyához és stílusához.

Digitális harapásrögzítő rendszerSegítségével térben pontosan el lehet helyezni a páciens harapását, illetve fogsorát, fogainak pozícióit.

A rendszer lézerfény segítségével virtuális modellt készít a fogak felületéről, és a fogorvos/fogtechnikus a szkennelést követően digitális (virtuális) lenyomatot állíthat össze az adatok segítségével.

Ez a minta valósághű, legnagyobb előnye mégis az, hogy szükségtelenné teszi a hagyományos lenyomatvételi módszer alkalmazását, amit sok páciens kényelmetlennek és kibírhatatlannak tart.

Bízza Ön is mosolyát a Gelencsér Dentalra és annak saját fogtechnikai laborjára, és nyerje vissza a szabadságot, amit a felhőtlen mosolygás és a gondtalan étkezés adhat.


Lépjen velünk kapcsolatba, foglalja le időpontját most és elkészítjük tökéletesen illeszkedő fogpótlását:

Adatok küldése folyamatban...

ajax loader

Az adatküldés a csatolt fájlok méretétől függően több percig is eltarthat. Kérjük várjon türelemmel...

* Név:
* E-mail:
* Telefon:
Visszahívást kér?
Szeretne fájl(oka)t is csatolni?
(például röntgenfelvétel vagy fotó)
1. Fájl feltöltése:
2. Fájl feltöltése:
3. Fájl feltöltése:
4. Fájl feltöltése:
5. Fájl feltöltése:
Kérdés vagy időpont igény:
* Creditcard:


Fogtechnika
Gelencsér Dental Zahnklinik Ungarn
Fogtechnikai labor
8380 75 Vörösmarty Heviz Balaton Hungary
+3683340183 €€
Balaton
A hévízi Gelencsér Dental fogtechnikai laborjában készülnek a jövő fogpótlásai: Prettau cirkon koronák és hidak, stégprotézisek, teleszkópprotézisek.
Utolsó módosítás: 2019. Május 10.